Retreat

Sedan 2015 erbjuder jag filosofiska retreats, tillsammans med olika kollegor. Retreat blir det för att vi tar ett steg tillbaka från vardagen och flödet av intryck för att tillsammans, på en vacker plats (Mundekulla kursgård), finna ro och perspektiv på de stora frågorna. Filosofi blir det för att vi lär ut och tillämpar enkla samtalsverktyg för mer kärnfulla samtal, för att vi ger korta inspel om olika filosofiska teorier, samt för att vi genom vår samtalsledning uppmuntrar till fokus på det gemensamma intellektuella utforskandet av centrala livsfrågor.

Bild ute mindreSamtal om naturen, Mundekulla kursgård i Småland, augusti 2015. Foto: Tulsa Jansson