Kalle

Melander porträtt 1703Jag är docent i filosofi och universitetslektor vid Umeå Universitet.  Min forskning handlar om frihet, folkhälsopolitik, personliga relationer och hur vi ska värdera framtida liv. Jag undervisar inom moralfilosofi och politisk filosofi och är föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Utanför akademin är jag samtalsledare och filosofisk praktiker. Jag erbjuder personliga, utforskande samtal på filosofisk grund, både enskilt och i grupp, samt processer för reflektion och utveckling för organisationer och företag. Jag utbildar inom samtalskonst och stöttar föreningar som verkar för mer reflektion (som SSFP).

 

Mina föreläsningar ger filosofiska perspektiv på teman som hållbarhet, värderingar och strategier, personlig utveckling, hälsa och välmående, m.m.

Bland mina filmade offentliga föreläsningar finns mitt TEDx talk om vad som egentligen är viktigt, och min föreläsning om frihet, hälsa och demokrati på Umeå universitets vetenskapslunch. Bland tidigare kunder finns Försäkringskassan, Sweco Environment och Region Västerbotten.

Med min fru Camilla Grill leder jag samtalsgrupper och sommarläger med fokus på gemenskap och lyssnande. Jag erbjuder personlig utveckling för män och är aktiv i (tidigare ordförande för) den nordiska grenen av ManKind Project.

På min andra hemsida listar jag kommande arrangemang för allmänheten. Där finns också de radioprogram som jag gjort och medverkat i på Sveriges Radio.