För organisationer

Filosofisk rådgivning kan vara ett effektivt verktyg för professionell utveckling och för att lösa specifika problem inom yrkeslivet. Jag erbjuder också föreläsningar, workshops och retreats där vi tillsammans tillämpar filosofiska metoder på angelägna frågor.

  • Filosofisk rådgivning/coaching för individer eller grupper.
  • Interaktiva föreläsningar utifrån ett filosofisk perspektiv.
  • Workshops i filosofisk metod eller kring specifika frågor – gärna era egna frågor!
  • Retreats över mer än en dag där filosofiska övningar blandas med kortare föreläsningar och tid för samtal och eftertanke.

Workshop november 2015Workshop, Världsfilosofidagen, ABF-huset i Stockholm, 2015-11-14. Foto: Ted Personne

 

Tidigare kunder:

Försäkringskassan (Analys och prognos, centrala staben – chefsutveckling, Försäkringskassan Nord); Sweco Environment; Region Västerbotten; Kvinnliga läkares förening; Västerbottens läns landsting; Umeå Stadsbibliotek; Bilda Nord; ABF, m.fl.).