Filosofisk rådgivning

Filosofisk rådgivning går ut på att du sitter ned med en filosof och pratar om ditt liv eller om vad som helst som du känner att du behöver reda ut. Det kan vara allt från de mest personliga och professionella problem till de mest allmänmänskliga funderingar. Ofta leder det personliga och konkreta till det allmänmänskliga och tvärtom. Det förutsättningslösa filosofiska samtalet löser upp tankeknutar och ger nya perspektiv som befriar dig från tankeovanor och tankemisstag och utvecklar dig som tänkande varelse.

Vissa pratar med en filosof som alternativ till psykoterapi, medan andra inte ens funderat på terapi. En filosofisk rådgivare kan fungera som coach i livsfrågor och professionella frågor, som välvillig och accepterande lyssnare och samtalspartner, och i viss mån som just rådgivare, utifrån den rika historien av filosofiska teorier om allt från rätt handlande till sann kunskap.

Jag har arbetat med filosofisk rådgivning sedan 2008, vid sidan av mitt huvudsakliga värv inom akademisk forskning och undervisning. Jag upplever det som angeläget att använda min filosofiska kunskap och mina filosofiska metoder även för att hantera mer personliga frågeställningar i samtal med den som så önskar.

Min utbildning i filosofisk rådgivning kommer framför allt från Norsk Selskap for Filosofisk Praksis i Oslo. Detta sällskap lägger stor vikt vid jämlikhet i samtalsrelationen och vid gästens autonomi – att det är du som gäst som bestämmer vart samtalet tar vägen och att jag som filosof är öppen med varför jag ställer vissa frågor eller delar med mig av vissa teorier.

Jag erbjuder filosofisk rådgivning till privatpersoner mot en avgift på 650:-/timme för enskilda samtal och ersättning efter överenskommelse för gruppsamtal. Kontakta mig för att boka ett första möte, i Umeå eller via Skype.