Om

Tankereda erbjuder filosofisk rådgivning till enskilda och grupper, samtalsledning av olika slag, samt föreläsningar och workshops inom filosofi och etik i bred mening, gärna med ett personligt anslag.

Tankereda drivs av Kalle Grill, docent och universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet.

Här är en sida med bredare innehåll om mig och mina aktiviteter.